S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Nově ZÁSILKOVNA - doprava přes ZÁSILKOVNU se řeší individuálně podle velikosti zásilky. V případě zájmu stačí napsat do poznámky objednávky. 

Profily délky 200cm je možné zaslat pouze společností TOPTRANS !!

CENA DOPRAVY zásilky - délky 2m - je 369,- Kč s DPH!!!! 

Výpis z obchodního rejstříku

 

 

Anketa

Co v našem e-shopu oceňujete

Sortiment 35% Ceny 24% Přehlednost 21% E-shop mi nevyhovuje 20%

» obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leduniversal.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

 

  E-shop: www.leduniversal.cz

  

Provozovatel: LEDuniversal s.r.o.

  

Se sídlem: Těšínská 305, 716 00 Ostrava - Radvanice

 IČ: 07065787

 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 74384

 Telefon: +420 739 081 977

  Email: info@leduniversal.cz

 Kontaktní adresa: Těšínská 305, 716 00 Ostrava - Radvanice

 Seznam provozoven: Těšínská 305, 716 00 Ostrava - Radvanice

 Provozní doba: PO - PÁ 8:00 - 16:00 hodin

 Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat

 neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

  

 Informace

 

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány

 včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

 Přijímané způsoby platby:

 - platba převodem na účet prodávajícího,

 - platba v hotovosti v případě osobního převzetí předmětu objednávky,

 - platba "dobírkou", která je zpoplatněna.

 Cena za platbu dobírkou je uvedena při výběru způsobu platby v objednávce.

 Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

 Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného

 obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

  

Doručování zboží

  

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u

 jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle

 nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si

 zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po

 převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

  Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho

 povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 Cena a způsob doručení:

 - osobní převzetí v provozovně prodávajícího

 - zdarma - přeprava prostřednictvím společnosti PPL v rámci ČR - 89,- Kč včetně DPH

 - přeprava prostřednictvím společnosti PPL na Slovensko - 199,- Kč včetně DPH

 Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit

 poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn

 poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží

 vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku

 součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek

 

 Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

  

 

 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na

 způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném

 rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět

 důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu

 či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 rodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho

 dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.        

 Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit

 nejlevnější z nich.

 Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo

 být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení

 či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující

 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit

 nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání

 spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které je vyráběno dle specifikace objednatele. Vzorpro

 odstoupení od smlouvy je dostupný zde. http://www.webareal.cz/leduniversal/odstoupeni-od-smlouvy-a3_31.htm

 

  

Práva a povinností z vadného plnění

 

 Jakost při převzetí

 

 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k

 obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost

 neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které

 prodávající odpovídá.

 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na

 bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména

 nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo

 nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení

 kupní ceny v plné výši.

 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží

 věděl nebo ji sám způsobil.

 U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo

 opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena

 sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

  

Zákonná práva z vad

 

 

 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti

 uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné

 porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 • bezplatné odstranění vady opravou;

 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo

 musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či

 neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro 

 odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na

 slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 

Vyřízení reklamace

 

 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od

 zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a

 požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 Formuláře k dispozici zde. http://www.webareal.cz/leduniversal/reklamace-protokol-vzor-a3_32.htm

 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po

 oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která

 se ukáže být neodstranitelná.

 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení

 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od

 předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno

 ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že

 je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě

 sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od

 jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující

 stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od

 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující

 povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako

 by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace

 kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

  

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se

 zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být

 informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit

 nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních

 údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu

 získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

  

Vyřízení reklamace

 

  

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo

 na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.

 Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace

 jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se

 spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel

 uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na

 webové stránce   ec.europa.eu/consumers/odr/.

 Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes

 (www.dtest.cz/poradna) či na telefonu 299 149 009.

 Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující

 neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové

 stránce www.vasestiznosti.cz.

 Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle

 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není

 dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty

 podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

 Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska dTestu.

 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,

 vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

  

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a

 uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění

 předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je

 oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor

 nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Kupující dává souhlas se zasíláním občasných obchodních sdělení. Kupující může, kdykoliv

 zrušit zasílání dalších obchodních sdělení stiskem tlačítka, které toto sdělení obsahuje nebo

 prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu

 získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Osobní údaje

 zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí

 dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný

 pro doručení zboží. Osobní údaje je dále možné použít v případě vymáhání smluvní pokuty za

 nepřevzaté zboží.

 

 

 

 Ostatní

 

  

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od

 prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci

 samostatného výkonu svého povolání.

 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při

uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého

 povolání.

 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně

 spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

 Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. února 2016.ZTVmM